Mga bansang maunlad

HARDPEN'S PORTFOLIO

Garapal na taksil sa bayan ang rehimen sa pagpapaunlak sa US na sakupin muli ng pwersang militar nito ang Pilipinas at labagin ang pambansang soberaniya at teritoryal na integridad ng Pilipinas.

Lumalaki ang depisit sa kalakalan at nagbubunga ito ng lumalaking panlabas na utang. Ang sinasabi ng rehimeng Aquino na pagtaas ng tantos sa paglaki ng ekonomya ay boladas lamang. Binibigyan ang monopolyo burgesya ng lisensya na mag-akumula ng kapital sa pamamagitan ng mga eksemsyon sa buwis, mga kontrata ng saplay sa estado, liberalisasyon ng pamumuhunan, kalakalan at pinansya, pribatisasyon ng mga ari-arian ng estado, Mga bansang maunlad ng anumang batas na nagbibigay proteksyon sa paggawa, lipunan at kapaligiran at denasyonalisasyon ng mga di-maunlad at dependyenteng mga ekonomya.

Tinatangka ng mga kapangyarihang imperyalista na panatilihin ang kanilang pagkakaisa at ipasa ang pasaninin ng krisis sa mga anakpawis at mga bansang di-maunlad. Tuta rin ng US ang rehimen sa pagpapakawala sa Oplan Bayanihan para supilin ang rebolusyonaryong kilusan ng masa at labagin ang mga karapatang tao.

Patuloy na nag-uudyok ng mga gera ang krisis ng pandaigdigang sistema kapitalista. Suklam na suklam ang sambayanan ngayon sa mga nalalantad na pagnanakaw sa pamamagitan ng pork barrel, pagtanggap ng suhol at pagpapabaya ng Mga bansang maunlad Aquino sa mga pangangailangan ng mga mamamayan, pati mga biktima ng superbagyong Yolanda.

Layunin ng mga mamamayan na makalaya sa salot ng desempleyo, kahirapan, kawalan ng tahanan, pagtaas ng presyo ng mga batayang kalakal at serbisyo sosyal. Sa kalunsuran, itinuturing na pag-unlad ang paspas na pagtatayo ng matataas na gusali para sa mga mayaman at mga business call center.

Salamat din na itinaon ninyo ito sa aking kaarawan. Kasuklam-suklam ang pagiging mapagsamantala, korap, malupit at sinungaling ng rehimeng ito. Ang kalakhan ng buwis na pumapasok sa gobyerno ay galing sa buwis ng mga manggagawa at sa buwis na bahagi na sa presyo ng mga batayang kalakal at serbisyo.

ANG IMPERYALISMO SA NGAYON AT MGA EPEKTO NITO SA MAMAMAYAN

Kung mahina ka naman sa inglisan, sa sulat mo na lang lahat ipadaan, liham mo ngayong sa koreo ipinadala, kinabukasan… sa destinasyon ay nakarating na! Linalambungan ng global na depresyon ang ekonomya ng Pilipinas at lalo itong pabulusok.

Sa kalinisan naman ng paligid wala ka ring masabi, mga ilog at kanal nila dito malilinis pati, ang basura ay hinahakot nilang pirmi, ng mga makikisig na basurerong naka-uniporme. Tiyak na lalakas ang kilusang masa para sa pagpapatalsik sa rehimeng Aquino.

Dahil sa malubhang sosyo-ekonomikong krisis, lalong sumasama ang krisis pampulitika ng naghaharing sistema. Gayunman, hindi ginagamit ang perang ito sa pagtatayo ng mga industriya.

Ano ano ang mga katangian ng isang Bansang maunlad?

Tumindi ang mga bangayan ng mga reaksyonaryong pulitiko dahil sa paghantad ng mga pangungurakot sa pamamagitan ng pork barrel. Sa pagsulong, umaasa ang mga pwersang rebolusyonaryo at mamamayan sa kasalukuyang lakas nila at ibayong pagsisikap nilang lumakas pa lalo habang lumulubha ang krisis ng lokal na naghaharing sistema at ng global na sistemang kapitalista.

Sa gayon, madalas mangyari ang krisis ng labis na produksyon na mas grabe kaysa sa nakaraan. Kung may kailangan ka sa ahensiya ng gobyerno, kalimitan pwede na ang transaksyon sa telepono, di ka na kailangan pang tumayo at lumayo, sa loob ng bahay mo, magagawa mo lahat ng ito. Sila ang pinagmumulan ng krisis at sila mismo ay malubhang tinatamaan ng krisis.

Subalit ngayon ipinapalagay na nila na pinasikip ng Tsina Mga bansang maunlad Rusya ang espasyo para sa global na dominasyon ng dating tatlong sentro ng global na kapitalismo: Tatalakayin ko ang katayuan ng imperyalismo at mga epekto nito sa mga mamamayan ng daigdig hanggang sa Pilipinas at sa inyong rehiyon.

Palaki ang desempleyo at bagsak ang kita ng mga anakpawis pati ng mga nasa gitnang saray, samantalang tumataas ang presyo ng mga batayang bilihin at serbisyo. Lumalawak at tumitindi ang karukhaan sa mga lungsod at nayon.

Sa ilalim ng patakarang neoliberal, ginagamit ng mga kapitalista ang estado para pababain ang antas ng pasahod sa lahat ng paraan. Itinutulak nito ang mga kapangyarihang imperyalista na magbangayan tungkol sa mga isyu sa ekonomya, kalakalan, pinansya, pulitika at militarya.

Mga parke nila dito ay sadyang malalawak, maaliwalas tingnan at nakaka-relaks, bagay na bagay sa mga tulad mong manunulat, sa mga parke dito, paa mo ay malayang mai-unat.

Patuloy na walang pambansang industrialisasyon at tunay na reporma sa lupa. Bagamat namemeligro dahil sa krisis at gulo sa daigdig, malaking bagay pa rin ang kinikita ng mga migranteng manggagawa. Galit na galit ang sambayanan dahil sa pagnanakaw sa limpak-limpak na salapi mula kabang bayan.

Isinasagawa ito ng mga korporasyon sa minahan, plantasyon at trosohan. Hindi natatanaw ang katapusan ng krisis dahil sa patuloy na pagkapit ng mga bansang imperyalista at monopolyo burgesiya sa patakarang neoliberal sa ekonomya.mas marami pang patimpalak ang ating bansa kumpara sa mga bansang may maunlad na produksiyon ng mga aklat pambata gaya ng France, Japan, at United Kingdom.

Pansinin at. Kaya dinayo sila ng mga billsimas.comore daanang kalakalan, Malaysia prodyuser ng tin at rubber, Indonesia species, Iran langis,Ang Japan at 4 tigres ay naging maunlad ang ekonomiya.

Ang 4 Tigres ay South Korea, Singapore, Hongkong at China nagkaroon ng krisis sa pananalapi naging madali ang pagbili ng billsimas.com sector ng billsimas.com Mga bansang di maunlad - China mexico peru africa Natatalakay ang kahalagahan ng pakikipag ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansang malaya, maunlad, at papaunlad palang Download MISOSA 6: Pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga Bansang Maunlad.

Contextual translation of "mga bansang papaunlad" into English. Human translations with examples: the developing, bansang papaunlad. Contextual translation of "anu ano ang mga katangian ng bansang maunlad" into English.

Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory.

Download
Mga bansang maunlad
Rated 0/5 based on 15 review